Oppsynsmann drapstruet

Fiskeoppynsmann Tom Eikehaug på Sele mottar stadig draps-trusler iforbindelse med Bjelland-eide Sele laksefiskeri. Han er nåsykemeldt på andre måneden.