Her skjer det:

Dette er de 21 ulykkespunktene på hovedveiene i Rogaland somveivesenet ikke har hatt ressurser til å gjøre noe med: