Jobber med saken

Gilde Vest jobber med å fjerne lukta. Hva som skal gjøres, er ikke bestemt.