Anbefaler ny etterforskning

Dommerne som tilkjente Birgittes fetter erstatning anbefaler meretterforskning i drapssaken. Fredag kommer avgjørelsen fra politieti Haugesund.