Saksøker psykiatrisk etter pengesløsing

Sissel Omdal saksøker Rogaland psykiatriske sjukehus (RPS) etter athun sløste bort 120.000 kroner mens hun var tvangsinnlagt.