Lokalvalg kan få rikspolitiske følger

Lokalvalget kan få rikspolitiske følger. Motstanden mot regjeringssamarbeid i Kristelig Folkeparti vil øke. Fremskrittspartiet vil trolig selge seg dyrere enn noen gang, og mulighetene for et formalisert samarbeid på venstresiden er blitt større.