Valgkampen - et langt gjesp

De skal stemme mandag selv etter å ha fordøyd en måned med dørgende kjedelig valgkamp.