Skjenking skiller

Høyre og Frp vil ha mer liberale regler for skjenking av alkohol i Sandnes. KrF, Sp, SV og RV vil ha et strengere regelverk. De tre største partiene og SV, vil samkjøre reglene på Nord-Jæren.