Eldrerådet er bekymret

STAVANGER: Eldrerådet i Stavanger ser med bekymring på budsjettnedskjæringer som angår de eldre. Nedskjæringene vil føre til lavere bemanning, vakanser, utsettelse av byggeprosjekter og dermed nye institusjoner, skriver eldrerådet i et brev.