Brukbart kirkebesøk

Kirkebesøket i påsken har vært litt bedre enn i fjor, kan en liten ringerunde Aftenbladet har foretatt tyde på.