Hevder politi var horekunder

Advokat Geir Jøsendal krever at Stavanger politikammer blir tatt avetterforskningen av bordellvirksomheten på Lagårdsveien. Årsaken erat en halliksiktet lensmannsbetjent fra Jæren i rettslig avhør harsatt fram påstander om polititjenestemenn ved Stavangerpolitikammer var kunder ved bordellvirksomheten på Lagårdsveien.