Første naturgass til Nord-Jæren

Snart 20 år etter at den første naturgassen ble ført i land i Rogaland, blir naturgassen nå tatt i bruk på Nord-Jæren