Ringnes-tomta blir vond å selge

Ringnes akter å selge bryggeritomta på Forus. I forbindelse med prosjekt «Brennende Plattform», som endte med at Tou bryggeri anbefales nedlagt, ble verdien av Forus-tomten et avgjørende argument for at det var Tou som måtte ofres.