Bryne kan få miljøtunnel

Statens vegvesen Rogaland foreslår å legge om riksvei 44 sør for Bryne sentrum.