Problemet er altfor få sykehjemsplasser

Trykket på medisinsk avdeling på SiR har økt med opp til 5 prosent hvert år de siste årene. Derfor må vi skrive ut pasientene tidligere, sier avdelingsoverlege Sverre Uhlving.