Festivalene lei av «gratispassasjerer»

Flere av de store festivalene mener handelsstanden i sentrum tjenerpå festivalene uten å bidra selv.