Eksotisk for turistar

Grønsaksbuene er eit eksotisk innslag i den jærske reisemålbiten.Det at turistar kan få plukka med seg eigne grønsaker direkte fråbonden, fiska sin eigen fisk og eta ved gardsrestaurantar, er nokosom tiltrekker folk, seier Roar Hasle, dagleg leiar i ReisemålJæren.