Skal vurdere Sandnes stadion

Onsdag møter Trones og sentrum bydelsutvalg. Utvalget skal behandle forslaget til revidert disposisjonsplan for Sandnes stadion.