Samarbeider om mulige kandidater

Selv om voldtekten i Sandnes og drapet på Bryne ses som to adskilte saker, samarbeider etterforskerne tett.