Kultur gir idear og utvikling

Kulturen kan skapa nye arbeidsplasser i utkantkommunar, hevdar kultursjef Astri Rysstad i Suldal og Kultur— skulerektor Hans Widerøe i Hjelmeland.