Dei første gassbussane til Nord-Jæren neste år

I løpet av neste år kan naturgass fyllast på tanken i bådeStavanger og Sandnes.