Få vil bruke de røde dunkene

Etter de brune dunkene kommer de røde til spesialavfall. Halvparten av husstandene i Stavanger har dem allerede, resten får dem i år. Men de blir nesten ikke brukt.