Tre Stasi-vitner avhørt

Tre tyske vitner ble avhørt i Viksveen-saken i Berlin byrett i dag, i et lukket rettsmøte som varte fra ni om morgenen til tidlig kveld.