To føringsoffiserer identifiserer Viksveen

Heinz Becker, agenten Lanzes føringsoffiser fra 1982 til 1989, utpekte i rettslig avhør i Berlin i går Stein Viksveen som Lanze. Han sa også at han hadde møtt Stein Viksveen flere ganger, siste gang våren 1989.