550 arbeidsplasser sikret

Flyverkstedet til Braathens Tekniske Divisjon skal bestå på Sola.550 arbeidsplasser er sikret.