- Vi handlet ikke uaktsomt

Seilerne som utløste redningsoperasjonen i Byfjorden onsdag kveld stiller seg uforstående til eventuelle erstatningssøksmål.