Vitnene møtte ikke

Behandlingene av Hinna-drapet ble noe forsinket i formiddag daingen av de fire vitnene som skulle ha møtt klokka 9 møtte i tide.