Fraflyttet

Da Tjodan kraftstasjon i Lysebotn åpnet i 1975, var det ifølge plan— og utviklingssjef Årstein Løland rundt 80 fastboende i Lysebotn.