Høye bølger i Galeivågen

Ønsket om å få regulert en del av Galeivågens industriområde til boliger, skaper uro i et ellers rolig farvann.