Vernet våtmark på Jæren blir åtte ganger større

14 nye norske våtmarksområder er ført opp på lista over internasjonalt viktige våtmarksområder.