Starter flytting av Sandnes havn

Neste år, kanskje allerede til sommeren, skal det stå klar en ny kai på Somaneset på Lura som får en viss containertrafikk. Resten av nye Sandnes havn kan være ferdig i 2008.