Len deg tilbake i 1970-årene

1970-tallets moter har vært inn lenge. Nå kommer møblene og nipsenstormende etter, enten du liker det eller ei.