Stemte til arbeidsgiverens fordel

Høyres Olav Birkeland både argumenterte og stemte for at Trallfaskal få lov til å bygge lokaler for Jysk og Bredal Sko vedStokkamyrveien. Birkeland er til daglig sjef for eiendomsutviklingi Kruse Smith. Selskapet har fått store kontrakter ved Trallfasandre byggeprosjekter i samme kvartal, og holder hus i Trallfasnybygg ved motorveien. Likevel meldte ikke Birkeland seg inhabilunder behandlingen.