Foss foreslår lovendring for misjonen

Finansminister Per-Kristian Foss vil gi misjons— organisasjoner fritak fra å betale arbeidsgiveravgift for medarbeidere i utlandet.