Steingal banksjef

Det måtte ha vært en av de første junidagene i 1968.Handelsskolelærer Hans Normann på Drottningborg i Grimstad tok forseg den litt skoletrette murersønnen fra Vigrestad.