Livssynsdiskusjon utsetter rus-saker

Diskusjon om rusvern og religion førte til hissige utfall blant fylkespolitikere i går.