Innbruddsraid på Giljastølen

To hytter, to campingvogner og en kiosk på Giljastølen har hatt innbrudd de siste dagene