Mens vi venter på julen

Koret Voci fresche skal korte ventetiden med en konsert i Hana kirke søndag. Tittelen er «Mens vi venter.»