Andre byer satser

Tore Dvergastein kom til stillingen i Arrangementsenteret fra Vestfold. Der har han vært fritidssjef i Tønsberg med 70 ansatte. Han har også vært leder av kulturseksjonen i Sandefjord, herunder et arrangementsenter med sju ansatte.