Professor fikk schizofrenipris

Først øste han av sin viten om psykiske lidelsers utbredelse, risikofaktorer og forebygging. Deretter ble professor Odd Steffen Dalgard overrasket med Schizofreniprisen.