Fylkeslegen undersøker dødsfall

Assisterende fylkeslege Berit Fevang opplyser at Fylkeslegen påeget initiativ har opprettet såkalt tilsynssak i etterkant av at en87 år gammel kvinne døde etter hjemsendelse fra Rovik bo— ogaktivitetssenter.