Ap innskjerper åpenhet om partistøtte

Arbeiderpartiet innskjerper i egne rekker at det må være full åpenhet om hvem som støtter partiets valgkamp og øvrige arbeid.