Jåsund-utbygging avklart i formannskapet

Formannskapet i Sola vedtok i går enstemmig nødvendige endringer i kommunedelplanen for Jåsund. Grunnlaget for den omfattende utbyggingen kan dermed regnes som avklart.