Mer legemistillit mot direktør Erik Tjemsland

Nå uttrykker også leger ved andre avdelinger ved SiR sin mistillit til sykehusledelsen, og spesielt administrerende direktør Erik Tjemsland.