Kommunen svarer

Kommunens transportplansjef, Håkon Auglend, opplyser at strekningen langs Bergsagelveien til Hetland ligger inne med gang— og sykkelvei i kommunens trafikksikkerhetsplan.