Felles gudstjeneste i det fri

Alle domprostiets menigheter var representert under friluftsgudstjenesten i Godalen i går.