Hjelp hyggelig, men pinlig også

Russlandshjelpen fra Stavanger ble nylig omtalt i en russisk avis.