Gjelden øker i Strand

GJELD: I perioden 2004-2007 øker Strands lånegjeld med 156 millioner kroner.