10 av 28 har fått jobb

Alle nyankomne flyktninger skal fra neste høst gjennom et eget introduksjonsprogram. I Sandnes er ordningen prøvd ut med gode resultater.