- Vestlandet må styra seg sjøl

— Dei fire vestlandsfylka bør innan 2009 ha inngått ein avtale medstaten om sjølråderett og langsiktige utviklingskontraktar.